MK Förlag: Varia

På varia.mkforlag.com kommer, som namnet indikerar, att finnas lite av varje som inte passar på de andra underdomänerna. Det jag hittills gjort är att flytta caféer, länkar och läromedel från huvuddomänen mkforlag.com; senare tillkommer kanske mer innehåll.


Vill du kommentera den här sidan eller någon annan sida? Skicka ett email till mats.kristiansson.skovde@gmail.com eller ett brev till Mats Kristiansson, Timmervägen 3A, 549 64 Skövde med titeln på sidan du vill kommentera, kommentaren och ditt namn eller en pseudonym.